mithna-2

Il-Mitħna tal-Mirakli li hu maħsub li kienet inbniet fis-Seklu 18. Hi waħda mill-uniċi mtieħen f’Malta li għandha troll tond fuq bażi tonda.

Għal numru ta’ snin il-Mitħna kienet abbandunata iżda fis- sena 1991 il-Minisitru tax-xogħlijiet u infrastruttura Micheal Falzon għamel restawr b’risq il-Wirt Storiku Malti.

Dak iż-żmien ma kinux jeżistu l-Kunsilli Lokali u s-suġġeriment sabiex isir dan ix-xogħol kienet ġiet mill-Għaqda tar-residenti ta’ Ħal Lija, Ħ’Attard u Ħal Balzan li tagħha kien President is-sur Antoine Cachia Caruana.

Id- Dipartiment tax-xogħolijiet immexxi minn Vince Centorino kien għamel minn kollox sabiex iġib il-Mitħna fl-istat oriġinali li kienet u kif nistgħu narawha l-lum. F’April ta’ din is-sena, il-Mitħna tal-Mirakli jew kif hi magħrufa il-Mitħna tal Għadiriet, ġiet f’idejn il-kunsill lokali ta’ Ħal Lija permezz ta’ Divoluzzjoni tal-propjeta’ mgħoddi lill-kunsilli mill-Gvern.

Il-Kunsill Lokali beda jagħmel użu tajjeb minn din il-binja hekk storika u għandhu fil-ħsieb li fiha jsiru diversi wirjiet interessanti għal pubbliku.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt